Warunki podróżowania


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020 r. informujemy, iż wszyscy podróżujący, wracający do Polski, są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy).
Wszyscy podróżujący powracający do kraju będą kierowani na kwarantannę. W przypadku przylatujących ze strefy non-Schengen uchylenie kwarantanny możliwe jest wyłącznie po wykonaniu testu na COVID-19 maksymalnie do 48 godzin po przekroczeniu granicy RP, licząc od momentu uzyskania negatywnego wyniku. Test wykonany poza granicami Polski nie będzie uznawany.
Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Przyloty spoza Schengen:
- osoby przylatujące spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której są zobowiązane do podania funkcjonariuszowi wszelkich danych niezbędnych do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adres zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numer telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.
- z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy) wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

Przyloty z Schengen:
- podróżni przylatujący ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy) w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. W przypadku braku kontroli należy skontaktować się z sanepidem, aby kwarantanna została zniesiona.
- z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Zorganizowanie oraz koszt testu są po stronie podróżujących.

Z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnione są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 oraz osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

W przypadku jakichkolwiek zmian zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl.


UWAGA! W przypadku połączeń realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Od 23 stycznia 2021 r. podróżujący rozpoczynający, przesiadający się lub kończący lot na lotniskach na terenie Niemiec, są zobowiązani do używania maseczek medycznych (FFP2, KN95, N95 lub maseczek chirurgicznych). Jednocześnie od 1 lutego 2021 r. linia lotnicza Lufthansa wprowadza ten sam obowiązek na pokładach swoich samolotów. Przyłbice, maski FFP2 z zaworem, chusty oraz szale lub inna forma zasłaniania ust i nosa nie będą akceptowane na pokładzie samolotu.

 


 ALBANIA

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Należy pamiętać o obowiązku wypełnienia dokumentów wymaganych przez linię lotniczą.

 


 BUŁGARIA

Na sezon Lato 2021 destynacja jest w trakcie ustalania przepisów wjazdowych. Wytyczne zostaną opublikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. Aktualne na ten moment warunki dostępne są na www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

 


 

CHORWACJA

Wszyscy podróżujący zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19. W przypadku testu PCR wymaz należy pobrać na mniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy z Chorwacją. W przypadku szybkiego testu antygenowego i pobytu dłuższego niż 10 dni, test należy powtórzyć w terminie do 10 dnia od daty wykonania pierwszego testu. Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu są zwolnione:
• osoby, które okażą potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (pozytywny wynik testu nie może być starszy niż 180 dni poprzedzających przekroczenie granicy). Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy
• osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień) – wymagane jest potwierdzenie przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy
• dzieci do 7 roku życia, podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, spełniających powyższe kryteria.

Dodatkowo podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia na stronie - https://entercroatia.mup.hr/.


 

CZARNOGÓRA

Podróżujący do Czarnogóry zobowiązani są do okazania zaświadczenia (przygotowanego w języku angielskim) o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego na 48 godzin przed wjazdem lub do przedstawienia medycznego zaświadczenia o przyjęciu pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim). Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci do 5 lat.


CYPR

Od 01 marca na Cyprze obowiązuje podział krajów na trzy grupy: zieloną, pomarańczową lub czerwoną, w zależności od oceny aktualnej sytuacji epidemicznej. Kategoryzacja przeprowadzana jest przez EDCD (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) i aktualizowana jest raz w tygodniu. Polska w chwili obecnej należy do grupy czerwonej, co oznacza, że osoby podróżujące z Polski na Cypr są zobowiązane do wykonania najwcześniej na 72 godziny przed wylotem testu PCR na COVID-19 w certyfikowanym laboratorium. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Wszyscy podróżujący zobowiązani są również do rejestracji na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/ na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Podczas uzupełniania wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu na COVID-19. Po wylądowaniu na Cyprze pasażerowie na własny koszt poddawani są ponownemu testowi PCR, opłata za test wynosi 30 € na lotnisku w Larnace i 32 € na lotnisku w Pafos. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 3 godzin i zostaną przekazane podróżnemu SMS-em po opuszczeniu lotniska. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Na Cyprze obowiązkowe jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych takich jak: kościoły, sklepy, supermarkety, centra handlowe, windy w budynkach użyteczności publicznej itp. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi grzywna w wysokości do 300 euro.

 


 DOMINIKANA

Granice Republiki Dominikańskiej są otwarte dla ruchu turystycznego. Zniesiono wymóg posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, natomiast osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa, z pominięciem uczestników, którzy nie ukończyli 5 roku życia. Na terenie kraju do 16.05.2021 r. obowiązuje godzina policyjna, od 22:00 (z dwu godzinną mobilnością na powrót do hotelu przed północą) do godziny 5:00 – od poniedziałku do piątku, oraz od 21:00 (z trzy godzinną mobilnością na powrót do hotelu przed północą) do 5:00 - w soboty, niedziele i święta. W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokumenty podróży oraz rezerwację noclegu, jako dowód upoważniający do przemieszczenia się. Wycieczki fakultatywne nie będą realizowane w weekendy. Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Aktualnie dopuszczalne jest uzupełnienie deklaracji zdrowotnej przez każdego z uczestników podróży (w tym również dzieci) przed lotem do i z Dominikany w formie papierowej lub elektronicznej. Od 1 maja 2021 r. akceptowana będzie jedynie deklaracja elektroniczna uzupełniona na stronie internetowej: https://eticket.migracion.gob.do/ (patrz instrukcja obok). Po jej poprawnym wypełnieniu należy wygenerować indywidualny kodu QR dla każdej z osób. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Rejestracji należy dokonać na mniej niż 72 godziny przed wylotem.


 

EGIPT

Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżni udający się do Egiptu, zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym lub poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Opłata za wykonanie testu w Egipcie to około 30 USD za osobę. Rekomendowaną formą płatności jest gotówka. Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci do 6 lat. Cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Podróżujący, którzy zdecydują się na wykonanie testu w Polsce, powinni pamiętać, iż zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Powinien zawierać poprawne dane pasażera, podpis lekarza laboratorium i znak wodny lub międzynarodowy kod kreskowy (QR), potwierdzający instytucję, wykonującą badanie. Badanie powinno być przeprowadzone maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem do Egiptu. W przypadku braku papierowej wersji zaświadczenia, pasażer musi okazać oficjalną wiadomość e-mail od danego laboratorium (lub zalogować się na stronie laboratorium i okazać tam wynik w języku angielskim). Po wykonaniu badania, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie oczekuje na wynik, który zostanie przekazany w czasie nie dłuższym niż 24 h od pobrania testu. W przypadku pozytywnego testu klienci pozostają na kwarantannie w swoim hotelu (pokoju).
WAŻNE! Turyści przybywający lotami czarterowymi bezpośrednio do gubernatorstw: Morze Czerwone, Synaj Południowy, Marsa Matrouh, Luxor i Asuan zwolnieni są z opłaty za wizę do 30 kwietnia 2021 r.


 

GRECJA

Od 19 kwietnia wszyscy podróżujący do Grecji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (RT-PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez przylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim i zawierać nazwisko, numer paszportu lub dowodu osobistego podróżującego. Z obowiązku wykonywania testu zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia oraz pasażerowie, którzy posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 a od podania ostatniej dawki minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Po przylocie obsługa lotniska może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność COVID-19. Wszyscy podróżujący do Grecji są zobowiązani do rejestracji nie później niż 24 godziny przed wylotem na stronie: https://travel.gov.gr/#/ (instrukcja obok). Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy, który musi okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie.

 


HISZPANIA

Wszystkie osoby podróżujące do Hiszpanii (nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia) zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonanego najwcześniej 72 godziny przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania.

Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami wjazdowymi, wymagana jest rejestracja na stronie: www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.

Władze Wysp Kanaryjskich wprowadziły nowe środki mające na celu ograniczenie infekcji koronawirusa. Od 15 marca w godzinach 22:00 - 06:00 obowiązuje godzina policyjna. Ponadto w terminie 26.03 – 15.04 zostały wprowadzone dodatkowe restrykcje, ograniczające możliwość przemieszczania się między wyspami. Korzystanie z wycieczek fakultatywnych na inne wyspy niż ta, na której zarezerwowany jest pobyt, może wiązać się z obowiązkiem wykonania dodatkowych testów i złożenia osobnych deklaracji. Od 31 marca wszystkie osoby powyżej 6 roku życia mają obowiązek noszenia maseczek na ulicach, w przestrzeniach otwartych zewnętrznych oraz w każdej zamkniętej przestrzeni, która jest publicznie dostępna. Noszenie maseczki nie będzie obowiązkowe na plaży, przy basenie lub w górach, o ile zostanie zachowany dystans 1,5 metra.

Na Balearach obowiązuje noszenie maseczki w miejscach publicznych dla wszystkich osób powyżej 6 roku życia (nie dotyczy plaż i restauracji/barów podczas spożywania posiłków i napoi). Należy zachować 2-metrowy dystans społeczny. W godzinach od 22:00 do 06:00 obowiązuje ograniczenie dotyczące przemieszczania się. Plaże są otwarte między godziną 07:00 a 21:00. Bary i restauracje w miejscowościach turystycznych są czynne do godziny 17:00, natomiast bary hotelowe do godziny 22:00 (oferta all inclusive może być zmieniona). Oferta wycieczek fakultatywnych jest aktualnie ograniczona.


 MADERA

Wszystkie osoby podróżujące na Maderę powinny zarejestrować się na stronie https://madeirasafe.com/#/login, wygenerować kod QR oraz poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 h. Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie w pokoju hotelowym oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 h od pobrania testu. Możliwe jest także okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 h przed wylotem z kraju zamieszkania. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Z warunku obowiązkowego testu PCR zwolnieni są:
• pasażerowie, którzy przedstawią medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu z COVID-19 w ciągu ostatnich 90-dni od dnia wjazdu na Maderę. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj i datę testu z pozytywnym wynikiem oraz wyraźną wzmiankę „wyzdrowiał” (ang. recovered).
• pasażerowie, którzy posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19. Zaświadczenie powinno być przygotowane w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski, zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel, rodzaj szczepionki, datę podania dwóch dawek oraz informacje o przestrzeganiu okresu szczepień zgodnie z instrukcją dla każdej szczepionki. W przypadku niekompletnego zaświadczenia podróżni poddawani są standardowej procedurze testowania.

 


 MALEDIWY

Cały pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie i turyści mogą poruszać się wyłącznie po tej wyspie, na której znajduje się hotel. Wycieczki na inne wyspy, do miasta Male lub Hulhumale są tymczasowo niedostępne. Wszyscy goście muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19, z próbką pobraną maksymalnie 96 godzin przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku(należy zapoznać się z warunkami przewoźnika w przypadku przesiadek, ponieważ czas na wykonanie testu może się różnić). Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Podróżni powinni wypełnić online na 24 godziny przed podróżą do i z Malediwów deklarację o stanie zdrowia - formularz dostępny na stronie: https://imuga.immigration.gov.mv/ (patrz instrukcja obok). Na lotnisku odbywa się mierzenie temperatury. Jeśli urzędnicy zauważą osobę z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet jeśli podróżny będzie miał ze sobą negatywny wynik testu PCR), mogą prosić o jego ponowne wykonanie. Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżujący. Na Malediwy nie można wwozić alkoholu w żadnej formie, również tego zakupionego na lotnisku w strefie wolnocłowej. Jest to restrykcyjnie sprawdzane przy przylocie. Alkohol dostępny jest jedynie w hotelach. Godzinę transferu na lotnisko w dniu wylotu do Polski należy potwierdzić na recepcji hotelowej lub kontaktując się z TUI Service Center.MALTA

Osoby przylatujące na Maltę są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Test należy zrealizować najwcześniej 72 godziny przed przylotem. Na lotnisku osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa. Konieczne jest uzupełnienie deklaracji zdrowia (instrukcja obok). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.visitmalta.com/en/covid-19

 


 MEKSYK

Podróżujący do Meksyku zobowiązani są do uzupełnienia formularza w formie online pod wskazanym linkiem: https://afac.hostingerapp.com/ i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku. Uzupełnienie formularza możliwe jest najwcześniej na 12 godzin przed wylotem. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. W poszczególnych stanach i miastach mogą obowiązywać różnego rodzaju restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz dostępności atrakcji turystycznych.
Od 1 kwietnia wszyscy podróżujący do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, którzy ukonczyli 5 rok życia będą zobowiązani do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie.

 


TUNEZJA

Od 19 kwietnia 2021 r. osoby przylatujące do Tunezji są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Test należy zrealizować najwcześniej 72 godziny przed wylotem. W trakcie podróży w Tunezji należy posiadać dokumenty podróży wygenerowane z serwisu myTUI, czyli informację na temat przelotu, transferu i zakwaterowania w obiekcie turystycznym. Poruszanie się poza hotelem jest możliwe wyłącznie pod opieką lokalnych agencji turystycznych.

 


 TURCJA

Wszystkie osoby podróżujące do Turcji są zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność COVID-19. Badanie musi być przeprowadzone najwcześniej 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. Powyższa regulacja będzie obowiązywać do 31 maja 2021 r. Konieczna jest rejestracja wszystkich uczestników podróży na mniej niż 72 godziny przed wylotem na stronie https://register.health.gov.tr/ oraz wygenerowanie kodu upoważniającego do podróży. Nie ma obowiązku rejestracji w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia.

W Turcji obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. hotele, sklepy, centra handlowe, banki, supermarkety, szpitale, kościoły itp.) oraz w środkach transportu publicznego. Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem kary. W przypadku wylotów do Bodrum obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich miejsc publicznych (również w przestrzeni otwartej), wyłączając tereny otwarte w hotelu oraz hotelowej plaży. Zgodnie z nowo ogłoszonym kontrolowanym procesem normalizacji, wszystkie tureckie województwa zostały podzielone na kolory (niebieski, żółty, pomarańczowy i czerwony – w zależności od stopnia ryzyka w danym regionie od najmniejszego do największego) ich status będzie aktualizowany co tydzień. Riwiera Turecka jest obecnie w kolorze pomarańczowym. W całym kraju obowiązuje godzina policyjna w godzinach od 21.00 wieczorem do 05.00 rano w dni powszednie. W weekend godzina policyjna obowiązuje tylko w niedziele - w strefach pomarańczowych i czerwonych. Kawiarnie i restauracje mogą obsługiwać 50% pojemności między 7.00 rano a 19.00 wieczorem, w strefie czerwonej są zamknięte.


 WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Wszystkie osoby podróżujące na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu (antygenowego - Ag-RDT lub PCR), wykonanego na 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez kraj docelowy. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia. Przed podróżą należy wypełnić elektroniczną deklarację o stanie zdrowia. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników podróży, w tym również dzieci. Rekomendujemy uzupełnienie formularza nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Konieczne jest również uzupełnienie formularza „nadzoru i kontroli zdrowia na granicy”, który należy przedstawić w wersji papierowej na lotnisku.
Na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne, takie jak pomiar temperatury. Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu. Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE, w tym także Polski. Wprowadzono jednocześnie obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax), który można opłacić online lub za pośrednictwem TUI (do 5 dni przed wylotem) lub bezpośrednio na lotnisku, po wylądowaniu na Wyspach Zielonego Przylądka. Uiszczenie podatku upoważnia do jednorazowego wjazdu do Republiki Zielonego Przylądka i pobytu na terenie kraju przez 30 dni.

 


 ZANZIBAR

Od przyjeżdżających na Zanzibar nie wymaga się posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19, o ile nie wymaga go państwo, z którego podróżny wyrusza do Zanzibaru. W przypadku lotów z Polski na ten moment nie ma konieczności przedstawienia wyniku testu. Na lotnisku odbywa się pomiar temperatury ciała, wymagane jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Nie obowiązuje kwarantanna po przylocie. Osoby przybywające i wykazujące symptomy związane z COVID-19, będą dodatkowo sprawdzane i mogą zostać poddane badaniu z zastosowaniem metody RT-PCR.

 


ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny test PCR na COVID-19 wykonany w ciągu 72 godzin przed wylotem. Polskie laboratoria akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia są honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych Emiratów. Wykaz akredytowanych laboratoriów jest dostępny pod linkiem: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testu. Podróżujący na lotnisko w Dubaju przed przylotem są zobowiązani do pobrania i zarejestrowania swoich danych w aplikacji COVID-19 DXB Smart App, która dostępna jest w:
- App Store
- Google Play

Dodatkowo, od 3 kwietnia pasażerowie przylatujący do Dubaju z Polski będą zobowiązani do poddania się drugiemu, bezpłatnemu testowi PCR na obecność COVID 19 po przylocie do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju. Wynik drugiego testu klienci otrzymają w ciągu maksymalnie 48 godzin, jednak zazwyczaj informacja jest przekazywana wcześniej. Klienci powinni oczekiwać na wynik testu w hotelu. Wynik będzie widoczny po zalogowaniu się przy użyciu numeru paszportu do strony: https://www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx

Podróż do Ras al Khaimah: zaleca się pobranie dodatkowo aplikacji ALHOSN UAE
- Google Play
- App Store

W związku z regulacjami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dotyczącymi zapobiegania Covid-19, występują ograniczenia w godzinach pracy centrów handlowych, sklepów, pubów oraz restauracji (także hotelowych, które mogą być otwarte maksymalnie do 1 w nocy). Wstrzymane zostały także programy animacyjne.
W przypadku zakwaterowania w hotelach w Ras al Khaimah do 30.06.2021 istnieje możliwość wykonania bezpłatnie testu RT-PCR przed powrotem do Polski w jednej z placówek: RAK Medical Center w Al Hamra Mall lub RAK Hospital. Aby wykonać test należy przedstawić paszport oraz potwierdzenie zakwaterowania na min. 2 noce w hotelu w Ras al Khaimah. Wynik testu dostępny jest od 12 do 24 godzin.
Wjazd do Abu Dhabi możliwy jest tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego max. 48h przed wjazdem), natomiast pozostałe emiraty funkcjonują normalnie i można przemieszczać się między nimi bez ograniczeń.


DLA WSZYSTKICH PODRÓŻUJĄCYCH LINIĄ LOTNICZĄ ENTER AIR - WYMAGANE 2 SZTUKI (NA LOTY W OBIE STRONY).

 Deklaracja dla Enter Air - wymagane 2 sztuki na loty w obie strony

Informujemy, że wszyscy pasażerowie lotów realizowanych przez linie lotnicze Enter Air oraz Smartwings mają obowiązek wydrukowania
i wypełnienia Deklaracji Zdrowia.

Jest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski), dlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze.
Wypełnioną deklarację należy przekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in.

 

 


DLA WSZYSTKICH PODRÓŻUJĄCYCH LINIĄ LOTNICZĄ Blue panorama
WAŻNE! Na pokład samolotu linii Blue Panorama (AMQ) obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży - należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone - pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.DLA WSZYSTKICH PODRÓŻUJĄCYCH LINIĄ LOTNICZĄ smartwings

Smartwings – formularz deklaracji zdrowia

Wszyscy pasażerowie lotów realizowanych przez linie lotnicze  Smartwings mają obowiązek wydrukowania i wypełnienia Deklaracji Zdrowia.

Jest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski), dlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze.
Wypełnioną deklarację należy przekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in.


 

DLA WSZYSTKICH PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ (WAKACJE SAMOLOTEM), W TYM TAKŻE UCZESTNIKÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.

Karta lokalizacji pasażera (PLF) - wymagane 2 sztuki na loty w obie strony
Passenger Locator Form – 2 copies required (return flights)

Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane 2 sztuki (na loty w obie strony)
Public Health COVID-19 Passenger Self Declaration Form – 2 copies required (return flights)